Over Ondernemersfonds

Constructie
De constructie van het Ondernemersfonds Leiden is gebaseerd op een systematiek van trekkingsrechten. In samenwerking met alle ondernemersorganisaties uit de binnenstad, winkelcentra en bedrijventerreinen en in nauwe samenwerking met de Gemeente Leiden is bekeken of wij de "contributiebijdrage" van ondernemers aan collectieve activiteiten konden verplichten. Wij hebben gezocht naar een bijdrage systeem dat weinig inningskosten met zich meebrengt en een goed draagkracht principe kent. Die vonden wij in OZB niet woningen. In 2005 is het OZB tarief voor niet woningen daarom met 5,3% verhoogd. Het geld dat daarmee extra is opgehaald is ter beschikking gesteld aan het Ondernemersfonds Leiden. Alle inkomsten vloeien terug naar de gebieden: dit betekent dat in de stad diverse ondernemersverenigingen actief zijn, die jaarlijks hun eigen bijdrage mogen uitgeven aan hun collectieve ondernemersbelangen.

Documentatie oorsprong en oprichting Ondernemersfonds

In het proces om te komen tot een ondernemersfonds zijn diverse rapporten geschreven. Deze documenten stellen wij graag ter beschikking. Meer informatie over oprichting van andere fondsen in Nederland vindt u op de website van het Landelijk Platform Ondernemersfondsen (link naar website).

Rapport "Waarom een ondernemersfonds"
Rapport "Freeriders"
Notitie baten fondsvorming Kamer van Koophandel Rijnland

Heeft u vragen of opmerkingen voor het Ondernemersfonds, neem dan contact met ons op.